Bashkëpunim

institucione nikoqire, bashkëpunimi ndërkombëtar dhe marrëveshje për bashkëpunim

Institucione nikoqire
Bashkëpunimi ndërkombëtar
Memorandume për bashkëpunim
File Size Download
(Македонски) Меморандум за соработка за ЕУ проект "Ефикасна правда за заштита на основните слободи и право на приватност во онлајн просторот"-(ALB) 580.55 KB Преземи
(Македонски) Меморандум за соработка за ЕУ проект "Ефикасна правда за заштита на основните слободи и право на приватност во онлајн просторот"-(MKD) 542.98 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Центарот за меѓународна правна соработка - 2011 277.18 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Управа за јавни приходи - 2013 238.70 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ОБСЕ - 2016 773.25 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ОБСЕ - 2012 922.13 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ОБСЕ - 2011 719.34 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Националниот институт на магистрати - 2009 1,009.39 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со МВР - 2015 522.44 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Комора на извршители - 2014 329.68 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со академиите од регионот - 2013 373.56 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со УНХЦР - 2012 461.17 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ОБСЕ - 2013 1.29 MB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу Управа за финансиска полиција и АСЈО 372.43 KB Преземи
(Македонски) Меморандум за соработка меѓу АСЈО и АИРЕ Центарот 544.97 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу МИОА, МП и АСЈО 430.49 KB Преземи
(Македонски) Меморандум за соработка со Министерство за животна средина 366.20 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Комора на стечајни управници 251.11 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу АСЈО и Институт за човекови права 306.82 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу Универзитет Св. Кирил и Методи и АСЈО 577.82 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Универзитет Гоце Делчев - 2014 375.08 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Комисија за заштита од дискриминација - 2012 385.93 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер - 2012 331.70 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Американ Колеџ - 2015 321.27 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу АСЈО и ЦПИА 725.76 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу АСЈО и Министерство за животна средина 525.54 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Турска правосудна академија 614.07 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Сиракуза - 2017 3.06 MB Преземи
(Македонски) Меморандум со Здружение на млади правници - 2017 428.81 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу АСЈО и Судско медиумски совет при ЗСРСМ 319.48 KB Преземи
(Македонски) Меморандум за соработка со Комора на медијатори 407.46 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу МИОА, МП и АСЈО 452.91 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ДЦАФ 118.05 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу АСЈО и Институт за социологија и политичко правни истражувања 514.38 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ОБСЕ - 2017 746.42 KB Преземи
(Македонски) Меморандум за соработка меѓу АСЈО и Кралството на Холандија 817.74 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Универзитет Св. Кирил и Методи 347.05 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ОБСЕ 2.02 MB Преземи
(Македонски) Меморандум со комисија за хартии од вредност 493.48 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ЈОРМ и ОБСЕ 789.33 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ДКСК 262.68 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу ЕПИ КМРСМ и АСЈО 2.45 MB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу АСЈО и Социетас Цивилис 202.62 KB Преземи
Marrëveshjet
File Size Download
(Македонски) Договор за соработка меѓу АСЈО и ДЦАФ 1.37 MB Преземи
(Македонски) Договор меѓу АСЈО и Совет на Европа 1.67 MB Преземи