Bashkëpunim

institucione nikoqire, bashkëpunimi ndërkombëtar dhe marrëveshje për bashkëpunim

Institucione nikoqire
Bashkëpunimi ndërkombëtar
Memorandume për bashkëpunim
File Size Download
(Македонски) Меморандум со Центарот за меѓународна правна соработка - 2011 277.18 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Управа за јавни приходи - 2013 238.70 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ОБСЕ - 2016 773.25 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ОБСЕ - 2012 922.13 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ОБСЕ - 2011 719.34 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Националниот институт на магистрати - 2009 1,009.39 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со МВР - 2015 522.44 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Комора на извршители - 2014 329.68 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со академиите од регионот - 2013 373.56 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со УНХЦР - 2012 461.17 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ОБСЕ - 2013 1.29 MB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу Управа за финансиска полиција и АСЈО 372.43 KB Преземи
(Македонски) Меморандум за соработка меѓу АСЈО и АИРЕ Центарот 544.97 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу МИОА, МП и АСЈО 430.49 KB Преземи
(Македонски) Меморандум за соработка со Министерство за животна средина 366.20 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Комора на стечајни управници 251.11 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу АСЈО и Институт за човекови права 306.82 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу Универзитет Св. Кирил и Методи и АСЈО 577.82 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Универзитет Гоце Делчев - 2014 375.08 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Комисија за заштита од дискриминација - 2012 385.93 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер - 2012 331.70 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Американ Колеџ - 2015 321.27 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу АСЈО и ЦПИА 725.76 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу АСЈО и Министерство за животна средина 525.54 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Турска правосудна академија 614.07 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Сиракуза - 2017 3.06 MB Преземи
(Македонски) Меморандум со Здружение на млади правници - 2017 428.81 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу АСЈО и Судско медиумски совет при ЗСРСМ 319.48 KB Преземи
(Македонски) Меморандум за соработка со Комора на медијатори 407.46 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу МИОА, МП и АСЈО 452.91 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ДЦАФ 118.05 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу АСЈО и Институт за социологија и политичко правни истражувања 514.38 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ОБСЕ - 2017 746.42 KB Преземи
(Македонски) Меморандум за соработка меѓу АСЈО и Кралството на Холандија 817.74 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со Универзитет Св. Кирил и Методи 347.05 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ОБСЕ 2.02 MB Преземи
(Македонски) Меморандум со комисија за хартии од вредност 493.48 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ЈОРМ и ОБСЕ 789.33 KB Преземи
(Македонски) Меморандум со ДКСК 262.68 KB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу ЕПИ КМРСМ и АСЈО 2.45 MB Преземи
(Македонски) Меморандум меѓу АСЈО и Социетас Цивилис 202.62 KB Преземи
Marrëveshjet
File Size Download
(Македонски) Договор за соработка меѓу АСЈО и ДЦАФ 1.37 MB Преземи
(Македонски) Договор меѓу АСЈО и Совет на Европа 1.67 MB Преземи