Training

For judges and public prosecutors

Announcements


27.07.2021

Publikimi i listës paraprake të renditjes nga testi kualifikues dhe provimit (pjesa me shkrim dhe me gojë)


Të nderuar kandidatë që merrnit pjesë në provimin pranues për trajnimin fillestar për gjeneratën e VIII, Ju njoftojme se Komisioni mbajti sot…

23.07.2021

Lajmërim për rezultatet e arritura në kuadër të mësimit Teorik të dëgjuesve të trajnimit fillestar të gjeneratës së VII-të


Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik i informon të gjithë dëgjuesit e trajnimit fillestar nga gjenerata e shtatë që momentalisht e ndjekin…

14.06.2021

LISTA E RËNDITJES PARAPRAKE NGA PROVIMI


Të nderuar kandidatë të paraqitur në shpalljen publike për pranimin e gjeneratës së VIII-të, të cilët jeni paraqitur për marrjen e provimit…

News


TRYEZË E RRUMBULLAKËT me temë: ,,Aplikimi i sistemit AKMIS (anët pozitive dhe mangësitë)

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik ,,Pavel Shatev“ në përputhje me Katalogun e trajnimeve për…

Read more

Përfaqësuesit e Qendrës për trajnim gjyqësor të Mbretërisë së Holandës vizitojnë Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publik

Sot (16 gusht 2021) përfaqësues të Qendrës për trajnim gjyqësor të Mbretërisë së Holandës, znj.…

Read more

Lajmërim për kursin elektronik ,,Zbatimi i masave për përgjimin e komunikimeve” në platformën e Akademisë

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publikë “Pavel Shatev” në bashkëpunim me DCAF - Qendra e…

Read more

International cooperation