Akademia
për gjykatës dhe prokurorë publik
е-Akademia
0
KANDIDATË PËR PRANIM NË TRAJNIMIN FILLESTAR
0
TRAJNIME TË REALIZUARA
0
NDËGJUES TË PRANUAR NË TRAJNIM FILLESTAR
0
VITE
Risi

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev” në pajtim me Katalogun e Trajnimeve për vitin 2024 organizon trajnim me…