Akademia
për gjykatës dhe prokurorë publik
е-Akademia
0
KANDIDATË PËR PRANIM NË TRAJNIMIN FILLESTAR
0
TRAJNIME TË REALIZUARA
0
NDËGJUES TË PRANUAR NË TRAJNIM FILLESTAR
0
VITE
Risi

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

Të nderuar kandidatë për dëgjues në gjeneratën e 9-të të dëgjuesve në trajnimin fillestar në Akademinë për gjykatës dhe prokurorë…

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.