Training

For judges and public prosecutors

Announcements


14.01.2021

Објавување на прелиминарна ранг листа


Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

30.12.2020

(мкд) Известување за поднесување на приговори


Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

28.12.2020

(мкд) Известување за поднесување на приговори


Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

27.12.2020

(мкд) Објавување на прелиминарна ранг листа


Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

News


(мкд) EJTN 1 hour lunch time webinar series in 2021

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

Read more