Training

For judges and public prosecutors

Trainings


Announcements


17.12.2021

LAJMËRIM PËR RRJEDHËN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVO-GJYQËSORE PËR GJENERATËN E 8-TË TË DËGJUESVE NË TRAJNIMIN FILLESTAR


Të nderuar kandidatë të cilët keni dhënë provimin për pranim në trajnimin fillestar për gjeneratën e 8-të, Në interes të lajmërimit transparent…

12.11.2021

Njoftim për masë disiplinore të shqiptuar


Të nderuar, Pas kryerjes së procedurës disiplinore ndaj Agim Ibrahimit, dëgjues i gjeneratës së VII-të në trajnimin fillestar, nga ana e Komisionit…

27.07.2021

Publikimi i listës paraprake të renditjes nga testi kualifikues dhe provimit (pjesa me shkrim dhe me gojë)


Të nderuar kandidatë që merrnit pjesë në provimin pranues për trajnimin fillestar për gjeneratën e VIII, Ju njoftojme se Komisioni mbajti sot…

23.07.2021

Lajmërim për rezultatet e arritura në kuadër të mësimit Teorik të dëgjuesve të trajnimit fillestar të gjeneratës së VII-të


Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik i informon të gjithë dëgjuesit e trajnimit fillestar nga gjenerata e shtatë që momentalisht e ndjekin…

News


TRAJNIMI PËR TRAJNUES Nga teoria në praktikë: Avancimi i praktikës gjyqësore përmes metodave mësimore

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik në bashkëpunim me DCAF - Qendra e Gjenevës për…

Read more

INFORMACION Për programet arsimore akademike për vitin 2022 të financuara nga Ministria e Tregtisë e Republikës Popullore të Kinës

Në kuadër të bashkëpunimit bilateral me Republikën Popullore të Kinës, është siguruar mundësia që përfaqësues…

Read more

Takim pune i drejtorit të Akademisë, prof. Dr. Natasha Gaber Damjanovska me drejtorin e Institutit Francez në Shkup, Hugo Bestel

Sot (05.04.2022) në ambientet e Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik, drejtori i Akademisë, prof.…

Read more

International cooperation