Training

For judges and public prosecutors

Announcements


12.04.2021

(мкд) Резултати од тест за интегритет


Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

26.03.2021

(мкд) Известување за летно сметање на времето


Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

25.03.2021

(мкд) Распоред за полагање на тестот за интегритет


Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

18.03.2021

(мкд) Резултати по приговори и жалби


Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

News


(мкд) Training in advance of amendments to the mediation law

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

Read more