Training

For judges and public prosecutors

Announcements


03.06.2021

(мкд) Известување за полагањето на усниот дел од испитот


Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

28.05.2021

(мкд) Известување за полагањето на практичниот дел од испитот


Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

25.05.2021

(мкд) Известување за полагање на писмениот дел од испитот


Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

29.04.2021

(мкд) Известување


Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.