Training

For judges and public prosecutors

Announcements


27.07.2021

Publikimi i listës paraprake të renditjes nga testi kualifikues dhe provimit (pjesa me shkrim dhe me gojë)


Të nderuar kandidatë që merrnit pjesë në provimin pranues për trajnimin fillestar për gjeneratën e VIII, Ju njoftojme se Komisioni mbajti sot…

23.07.2021

Lajmërim për rezultatet e arritura në kuadër të mësimit Teorik të dëgjuesve të trajnimit fillestar të gjeneratës së VII-të


Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik i informon të gjithë dëgjuesit e trajnimit fillestar nga gjenerata e shtatë që momentalisht e ndjekin…

14.06.2021

LISTA E RËNDITJES PARAPRAKE NGA PROVIMI


Të nderuar kandidatë të paraqitur në shpalljen publike për pranimin e gjeneratës së VIII-të, të cilët jeni paraqitur për marrjen e provimit…

News


Lajmërim për kursin elektronik ,,Zbatimi i masave për përgjimin e komunikimeve” në platformën e Akademisë

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publikë “Pavel Shatev” në bashkëpunim me DCAF - Qendra e…

Read more

International cooperation