Akademia
për gjykatës dhe prokurorë publik
е-Akademia
0
KANDIDATË PËR PRANIM NË TRAJNIMIN FILLESTAR
0
TRAJNIME TË REALIZUARA
0
NDËGJUES TË PRANUAR NË TRAJNIM FILLESTAR
0
VITE
Risi

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

Të nderuar kandidatë që jeni paraqitur në Shpalljen publike për pranim në gjeneratën e IX të dëgjuesve në trajnimin fillestar…