Почетна обука


Документи


Обуки


Во системот за управување со учење на Академијата нема обуки во делот на Почетна обука.