Trajnimi Fillestar

Започни ја твојата кариера

0
Brezat, kandidatët e përfundijar për studime
0
Kandidatë që kanë kaluar
0
Gjeneratat vijuese të ndëgjuesve në trajnim fillestar
0
Ndëgjuesit vijues në trajnimin fillestar të akademisë
Arsim Teorik
Arsimikmi Praktike
  • Programi për Arsim Praktik
  • Rang listë i numrit të përgjithshëm të pikëve të fituara në arsimin praktik në trajnimin fillestar
Provimi i Kryer
Ranglistë
Ranglista e vlerësimit të kandidatëve që kanë kaluar sipas gjeneratave
Rregullore