Risi

Të gjitha risitë në lidhje me punën e Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik

Të nderuar kandidatë për pranim si dëgjues në gjeneratën e 9-të të trajnimit fillestar, Ju njoftojmë se Komisioni për provim…

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

Të nderuar kandidatë për pranim si dëgjues në gjeneratën e IX-të në trajnimin fillestar,   Ju informojmë se nga gjithsej…

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

Të nderuar kandidatë për dëgjues që u paraqitët në Shpalljen publike për pranimin e 130 dëgjuesve në gjeneratën e IX-të…

Të nderuar kandidatë për dëgjues që u paraqitët në Shpalljen publike për pranimin e 130 dëgjuesve në gjeneratën e IX-të…

Të nderuar kandidatë për dëgjues që u paraqitët në Shpalljen publike për pranimin e 130 dëgjuesve në gjeneratën e IX-të…