Risi

Të gjitha risitë në lidhje me punën e Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik „Pavell Shatev“ organizon trajnim me temë: „Zbatimi i sistemit AKMIS“, i cili do të…

Më 10 maj 2024, Akademia dhe Misioni i OSBE-së në Shkup, në ambientet e Akademisë, organizuan punëtori për praktikat më…

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik „Pavell Shatev“ në pajtim me Katalogun e trajnimeve për vitin 2024 ,  organizon këshillim…

Në organizim të Institutit CEELI, më 18 prill 2024, në Pragë të Republikës Çeke, u mbajt konferenca finale e Projektit…

Të nderuar kandidatë të regjistruar në shpalljen publike për pranim e dëgjuesve në gjeneratën e  IX të trajnimit fillestar, Ju…