Ekipi ynë

Ekipë e vogël nga entuziastë dhe punëtorë të përkushtuar

Drejtori
Natasha-Gaber
Prof.d-r Gaber Damjanovska Natasha
Drejtori
…Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt.

 

… Nuk është se nuk guxojmë për shkak se është rëndë, por është e rëndë për shkak se nuk guxojmë.

Zëvendësdrejtor
…Suksesi nuk është definitiv, mossuksesi nuk është fatal: ajo që është e rëndësishme është guximi për të vazhduar më tutje.
ilir_iseni-scaled
Ilir Iseni
Zëvendësdrejtor
Organogrami
Struktura organizative
Burimet njerëzore
Rregulloret e organizatës sonë
Rregullore për organizimin e brendshëm
Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në AGJPP
A do të kishit dashur të kyçeni në
Ekipin tonë?
Nëse i keni shkathtësitë, ose ndoshta vetëm dëshironi të na shkruani?