Raporte dhe programe

Akademia nëpërmjet numrave

Raporti
Vjetor
File Size Download
(Македонски) 2021 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 11.21 MB Превземи
(Македонски) 2020 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 1.64 MB Превземи
(Македонски) 2019 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 1.51 MB Превземи
(Македонски) 2018 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 6.46 MB Превземи
(Македонски) 2017 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 1.45 MB Превземи
(Македонски) 2016 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 2.08 MB Превземи
(Македонски) 2015 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 1.50 MB Превземи
(Македонски) 2014 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 1.65 MB Превземи
(Македонски) 2013 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 1.35 MB Превземи
(Македонски) 2012 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 2.45 MB Превземи
(Македонски) 2011 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 1.59 MB Превземи
(Македонски) 2010 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 1.71 MB Превземи
(Македонски) 2009 - Годишен извештај за работата на Академијата за обука на судии и јавни обвинители 903.10 KB Превземи
(Македонски) 2008 - Годишен извештај за работата на Академијата за обука на судии и јавни обвинители 1.52 MB Превземи
(Македонски) 2007 - Годишен извештај за работата на Академијата за обука на судии и јавни обвинители 1.01 MB Превземи
(Македонски) 2006 - Годишен извештај за работата на Академијата за обука на судии и јавни обвинители 311.89 KB Превземи
Programi
i Akademisë
File Size Download
(Македонски) 2022 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 6.52 MB Превземи
(Македонски) 2021 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 464.91 KB Превземи
(Македонски) 2020 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 749.59 KB Превземи
(Македонски) 2019 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 578.89 KB Превземи
(Македонски) 2018 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 502.96 KB Превземи
(Македонски) 2017 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 508.35 KB Превземи
(Македонски) 2016 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 564.04 KB Превземи
(Македонски) 2015 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 733.41 KB Превземи
(Македонски) 2014 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 574.16 KB Превземи
(Македонски) 2013 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 590.18 KB Превземи
(Македонски) 2012 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 539.84 KB Превземи
(Македонски) 2011 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 517.32 KB Превземи
(Македонски) 2010 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 594.26 KB Превземи
(Македонски) 2009 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 642.15 KB Превземи
(Македонски) 2008 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 592.78 KB Превземи
(Македонски) 2007 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 375.10 KB Превземи