Raporte dhe programe

Akademia nëpërmjet numrave

Raporti
Vjetor
File Size Download
(Македонски) 2023 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 3.21 MB Преземи
(Македонски) 2022 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 2.16 MB Преземи
(Македонски) 2021 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 11.21 MB Преземи
(Македонски) 2020 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 1.64 MB Преземи
(Македонски) 2019 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 1.51 MB Преземи
(Македонски) 2018 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 6.46 MB Преземи
(Македонски) 2017 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 1.45 MB Преземи
(Македонски) 2016 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 2.08 MB Преземи
(Македонски) 2015 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 1.50 MB Преземи
(Македонски) 2014 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 1.65 MB Преземи
(Македонски) 2013 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 1.35 MB Преземи
(Македонски) 2012 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 2.45 MB Преземи
(Македонски) 2011 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 1.59 MB Преземи
(Македонски) 2010 - Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни обвинители 1.71 MB Преземи
(Македонски) 2009 - Годишен извештај за работата на Академијата за обука на судии и јавни обвинители 903.10 KB Преземи
(Македонски) 2008 - Годишен извештај за работата на Академијата за обука на судии и јавни обвинители 1.52 MB Преземи
(Македонски) 2007 - Годишен извештај за работата на Академијата за обука на судии и јавни обвинители 1.01 MB Преземи
(Македонски) 2006 - Годишен извештај за работата на Академијата за обука на судии и јавни обвинители 311.89 KB Преземи
Programi
i Akademisë
File Size Download
(Македонски) 2024-Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 665.12 KB Преземи
(Македонски) 2023-Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 7.77 MB Преземи
(Македонски) 2022 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 6.52 MB Преземи
(Македонски) 2021 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 464.91 KB Преземи
(Македонски) 2020 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 749.59 KB Преземи
(Македонски) 2019 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 578.89 KB Преземи
(Македонски) 2018 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 502.96 KB Преземи
(Македонски) 2017 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 508.35 KB Преземи
(Македонски) 2016 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 564.04 KB Преземи
(Македонски) 2015 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 733.41 KB Преземи
(Македонски) 2014 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 574.16 KB Преземи
(Македонски) 2013 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 590.18 KB Преземи
(Македонски) 2012 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 539.84 KB Преземи
(Македонски) 2011 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 517.32 KB Преземи
(Македонски) 2010 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 594.26 KB Преземи
(Македонски) 2009 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 642.15 KB Преземи
(Македонски) 2008 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 592.78 KB Преземи
(Македонски) 2007 - Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители 375.10 KB Преземи