ОБУКИ

За судии и јавни обвинители

Известувања


26.03.2021

Известување за летно сметање на времето


Почитувани кандидати кои ќе го полагате тестот за интегритет во недела, Ве известуваме дека летното сметање на времето ќе почне во недела,…

25.03.2021

Распоред за полагање на тестот за интегритет


Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием на VIII-ма генерација слушатели во почетна обука кои успешно го положивте психолошкиот тест, Ве…

18.03.2021

Резултати по приговори и жалби


Почитувани кандидати кои го положивте психолошкиот тест, Ве информираме дека по конечност на одлуките по приговори и жалби на резултатите од квалификацискиот…

25.02.2021

Распоред за полагање на психолошкиот тест


Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием на VIII-ма генерација слушатели во почетна обука, Ве известуваме дека полагањето на психолошкиот тест…

Новости


Онлајн работилница на тема: „Правен третман на доверителите во стечајна постапка“ 19 април 2021 година

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Комората на стечајни управници…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН ХЕЛП КУРС на тема ,, Борба против трговија со луѓе и заштита на жртвите’’

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Директно, вкрстено и дополнително испитување, приговори и овластувањата на судот во доказната постапка“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

Training in advance of amendments to the mediation law

On 23 March 2021, the “Pavel Shatev” Academy of Judges and Public Prosecutors and IRZ…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на Законот за прекршоците и воочени недостатоци и проблеми во неговата примена“

                Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Примена…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Права на деца жртви на кривични дела со посебен акцент на мерките на процесна заштита на децата жртви“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе