ОБУКИ

За судии и јавни обвинители

Известувања


23.07.2021

Известување за постигнати резултати во рамки на Теоретска настава на слушателите на VII генерација почетна обука


Академијата за судии и јавни обвинители ги известува сите слушатели на почетна обука од седмата генерација кои во моментов го следат Модул…

14.06.2021

Прелиминарна ранг листа од испитот


Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием на VIII генерација  кои го полагавте испитот (писмен и устен дел), Ве известуваме дека…

03.06.2021

Известување за полагањето на усниот дел од испитот


Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за VIII генерација слушатели во почетна обука кои го полагавте писмениот дел од испитот, Ве известуваме…

28.05.2021

Известување за полагањето на практичниот дел од испитот


Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием на VIII-ма генерација слушатели во почетна обука кои се стекнавте со право да го…

Новости


Известување за е-курс “Спроведување на мерките за следење на комуникациите“ на ЛМС платформата на Академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со ДЦАФ - Женевскиот центар…

Прочитај повеќе

РАБОТИЛНИЦА на тема: „Буџет и буџетски циркулар“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира тродневна онлајн работилница на тема: „Буџет…

Прочитај повеќе