ОБУКИ

За судии и јавни обвинители

Обуки


Известувања


15.04.2022

Објавување на ранг листа на слушатели во VIII-та генерација слушатели на почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители


Почитувани, Со задоволство Ве известуваме дека по долготраен процес кој траеше повеќе од една година и половина, Комисијата за приемен испит при…

17.12.2021

Известување за текот на управно-судската постапка за VIII-та генерација слушатели во почетна обука


Почитувани кандидати кои го полагавте испитот за прием во почетна обука за VIII генерација, Во интерес на транспаретно известување на сите Вас…

12.11.2021

Известување за изречена дисциплинска мерка


Почитувани,   По спроведена дисциплинска постапка за Агим Ибрахими, слушател на VII генерација во почетна обука од страна на Дисциплинската Комисија до…

27.07.2021

Објавување прелиминарна ранг листа од квалификацискиот тест и испитот (писмен и усмен дел)


Почитувани кандидати кој го полагавте испитот за прием во почетна обука за VIII генерација, Ве известуваме дека Комисијата денес ја одржа 64та…

Новости


Обука на теми од областа на медијацијата

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Институтот за европска политика…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема: „ Семејни имотно спорови помеѓу поранешни брачни партнери“

Академијата за судии и јавни обвинители согласно Каталогот за континуирана едукација организира советување на тема:…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема: „Судска етика на ЕСЧП во врска со правото на сурогатство“

Академијата за судии и јавни обвинители согласно Каталогот за континурана едукација за 2022 година организира…

Прочитај повеќе

Предизвици во спроведувањето на посебните истражни мерки – одржано предавање за слушателите од седмата генерација

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ Скопје во соработка со ДЦАФ Женевскиот центар…

Прочитај повеќе

ВЕСТИ ЗА БОРБАТА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ ЗА И ВО ВРСКА СО БАЛКАНОТ Серија 3, Број 9-јуни 2022

Во ова издание, известуваме за успешното кривично гонење на странски терористички борци на Косово и…

Прочитај повеќе