ОБУКИ

За судии и јавни обвинители

Обуки


Известувања


15.04.2022

Објавување на ранг листа на слушатели во VIII-та генерација слушатели на почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители


Почитувани, Со задоволство Ве известуваме дека по долготраен процес кој траеше повеќе од една година и половина, Комисијата за приемен испит при…

17.12.2021

Известување за текот на управно-судската постапка за VIII-та генерација слушатели во почетна обука


Почитувани кандидати кои го полагавте испитот за прием во почетна обука за VIII генерација, Во интерес на транспаретно известување на сите Вас…

12.11.2021

Известување за изречена дисциплинска мерка


Почитувани,   По спроведена дисциплинска постапка за Агим Ибрахими, слушател на VII генерација во почетна обука од страна на Дисциплинската Комисија до…

27.07.2021

Објавување прелиминарна ранг листа од квалификацискиот тест и испитот (писмен и усмен дел)


Почитувани кандидати кој го полагавте испитот за прием во почетна обука за VIII генерација, Ве известуваме дека Комисијата денес ја одржа 64та…

Новости


ЈУФРЕКС со поддршка за правните професионалци/ки во Северна Македонија како локални обучувач(к)и за слободата на изразување

Како дел од тековните активности за градење на капацитетите на правните професионалци/ки во Северна Македонија,…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема: „Најдобри практики во борба против корупцијата“

Академијата за судии и јавни обвинители согласно Каталогот за континурана обука за 2022 година организира…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема „Побивање на должникови правни дејствија“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со  Меѓународната финансиска корпорација, групација…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема: „Актуелни граѓански спорови кои произлегуваат од договорите за градење и соинвеститорство“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе

Hybrid seminar hosted by ERA on topic: CHALLENGES ON DISTANCE LEARNING – HOW TO DEAL WITH TRAINING METHODS, TOOLS AND DESIGN

This hybrid seminar will present and exchange experiences and best practices regarding the organisation of…

Прочитај повеќе