ОБУКИ

За судии и јавни обвинители

Обуки


Известувања


15.04.2022

Објавување на ранг листа на слушатели во VIII-та генерација слушатели на почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители


Почитувани, Со задоволство Ве известуваме дека по долготраен процес кој траеше повеќе од една година и половина, Комисијата за приемен испит при…

17.12.2021

Известување за текот на управно-судската постапка за VIII-та генерација слушатели во почетна обука


Почитувани кандидати кои го полагавте испитот за прием во почетна обука за VIII генерација, Во интерес на транспаретно известување на сите Вас…

12.11.2021

Известување за изречена дисциплинска мерка


Почитувани,   По спроведена дисциплинска постапка за Агим Ибрахими, слушател на VII генерација во почетна обука од страна на Дисциплинската Комисија до…

27.07.2021

Објавување прелиминарна ранг листа од квалификацискиот тест и испитот (писмен и усмен дел)


Почитувани кандидати кој го полагавте испитот за прием во почетна обука за VIII генерација, Ве известуваме дека Комисијата денес ја одржа 64та…

Новости


Онлајн советување на тема „Стек на кривични дела (идеален, реален и привиден) и продолжено кривично дело “

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе

ОБУКА НА ОБУЧУВАЧИ на тема: Слобода на изразување 17-21 мај 2022 година, Струга

Заедничката иницијатива на Европската унија и Совет на Европа „Слобода на изразување и слобода на…

Прочитај повеќе

ОБУКА на тема: ,,Вештини за водење на постапка’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Програмата ОПДАТ при Амбасадата…

Прочитај повеќе

Габер Дамјановска: Имаме премногу, а не премалку судии и обвинители – резови мора да се направат

По долготрајниот процес на тестирање, 97 кандидати беа примени во осмата генерација студенти во Академијата за…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Јавни набавки, Бирото за јавни набавки (БЈН) и електронски систем за јавни набавки (ЕСЈН) “

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе