ТРКАЛЕЗНА МАСА на тема: „Примена на АКМИС системот (позитивни страни и недостатоци) (Demo)

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik ,,Pavel Shatev“ në përputhje me Katalogun e trajnimeve për vitin 2021 – për trajnime të vazhdueshme vullnetare për administratorët e gjykatave dhe prokurorive organizon tryezë të rrumbullakët me temë: ,,Aplikimi i sistemit AKMIS (anët pozitive dhe mangësitë), që do të mbahet më 30 shtator (e enjte) 2021, në platformën e Akademisë të titulluar LMS/e-mësim, duke filluar nga ora 11:00.

 

Tryeza e rrumbullakët është e organizuar për specialistët e IT-së dhe administratorët e gjykatave nga të gjitha zonat e apelit.

 

Qëllimi i tryezës së rrumbullakët është që pjesmarrësit të nxjerin në pah anët e tyre pozitive, problemet/mangësitë e sistemit AKMIS, të ndajnë/shprehin përvojat dhe mendimet e tyre në lidhje me aplikimin e sistemit AKMIS dhe të japin sugjerimet/zgjidhjet e tyre që mund të zbatohen më tutje.

 

Moderatore e tryezës së rrumbullakët do të jetë z-nj. Suzana Varnalieva, administrator në Gjykatën themelore në Veles.

 

Për më shumë informacione, Ju lutemi kontaktoni në e-mail adresën ivana.milanovik@jpacademy.gov.mk.

 

Agjenda sipas së cilës do të zhvillohet tryeza e rrumbullakët mund të shkarkohet këtu.