KËSHILLIM ONLINE me temë: "Jurisprudenca dhe të drejtat themelore"

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publikë Pavel Shatev organizon këshillim online me temë: “Jurisprudenca dhe…

Прочитај повеќе

NGJARJE SOLEMNE

Me rastin e shënimit të 15 vjetorit të ekzistencës së Akademisë për gjykatës dhe prokurorë…

Прочитај повеќе

KËSHILLIM ONLINE me temë: "Krimi i urrejtjes"

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev” në bashkëpunim me Prokurorinë publike të Republikës…

Прочитај повеќе

TRAJNIM ONLINE me temë: „Aktgjykimet e rëndësishme të GJEDNJ në rastet kundër Maqedonisë së Veriut: me fokus në procedurën penale“

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik në bashkëpunim dhe me mbështetje financiare të Programit OPDAT…

Прочитај повеќе

TRAJNIM online me temë: „Ligji i BE-së për mbrojtjen e mjedisit jetësor“ 30.11 - 01.12.2021

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik në bashkëpunim me Institutin Evropian për administratën publike EIPA,…

Прочитај повеќе

KËSHILLIM ONLINE me temë: “Mbrojtja e të dhënave personale kundrejt Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik"

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publikë „Pavel Shatev“ organizon këshillim online me temë: “Mbrojtja e…

Прочитај повеќе

KËSHILLIM ONLINE me temë: „Puna materiale, financiare dhe në zyrë“

            Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik „Pavel Shatev“ organizon këshillim online me temë: „Puna…

Прочитај повеќе

Trajnim me temë: „Kontestet që lindin nga kontratat për ndërtim dhe kontratat mbi vepër“

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publikë organizon trajnim me temë: „Kontestet që lindin nga kontratat…

Прочитај повеќе