Punëtori interaktive praktike me temë: "Zbatimi i masave për ndjekje të komunikimeve"

Më 17 dhjetor 2021 në Gjevgjeli, Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik në bashkëpunim me…

Прочитај повеќе

KËSHILLIM ONLINE me temë: "Zbatimi i aktgjykimeve të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ)"

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev” në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe…

Прочитај повеќе

Mbledhja e 5-të e Rrjetit të institucioneve për trajnim juridik të Evropës Juglindore

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik më 14 dhjetor 2021 në bashkëpunim me Këshillin për…

Прочитај повеќе

TRAJNIM me temë: “Konteste që lindin nga sigurimi i kërkesave me të drejtën e pengut”

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik organizon trajnimin me temë: “Konteste që lindin nga sigurimi…

Прочитај повеќе

MONOGRAFIA DHE VIDEO Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik 15 vite trajnime profesionale në jurisprudencë

Me rastin e shënimit të 15-vjetorit të ekzistimit, Akademia botoi për herë të parë një…

Прочитај повеќе

KËSHILLIM ONLINE me temë: "Roli i grave dhe rëndësia e implementimit të Rezolutës 1325 të Kombeve të Bashkuara"

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publikë “Pavel Shatev” sipas Katalogut për trajnime për vitin 2021,…

Прочитај повеќе

TRAJNIM me temë: “Ligjshmëria e paraburgimit dhe garantimi i sigurisë procedurale për të paraburgosurit - Neni 5 i KEDNJ

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik në bashkëpunim dhe me mbështetjen financiare të Këshillit të…

Прочитај повеќе

F A L Ë N D E R I M

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev” falënderon të gjithë ata që në ngjarjen solemne…

Прочитај повеќе