ТРКАЛЕЗНА МАСА на тема: „Примена на АКМИС системот (позитивни страни и недостатоци) (Demo)