Предизвици во спроведувањето на посебните истражни мерки – одржано предавање за слушателите од седмата генерација (Demo)