ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на новиот Закон за управување со движење на предметите (работење на работното тело)“ (Demo)

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik „Pavel Shatev“ organizon këshillim online me temë: „Zbatimi i Ligjit të ri për menaxhimin e lëvizjes së lëndëve (puna e trupit punues)” që do të mbahet me 11 nëntor 2021 (e enjte), në platformën ZOOM, duke filluar nga ora 11:00.

Këshillimi është dedikuar për udhëheqësit dhe anëtarët e trupit punues.

Ligjërues në këshillim do të jetë z-nj. Suzana Varnalieva, administrator i gjykatës dhe udhëheqës i trupit punues për menaxhimin e lëvizjes së lëndëve në Gjykatën themelore Veles.

Për më shumë informacione, Ju lutemi kontaktoni në e-mail adresën e personit përgjegjës për organizimin: Ivana.Milanovik@jpacademy.gov.mk ose në tel. 02/2401-572.

Agjendën sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund ta shkarkoni këtu.

Materialet e punës që do të përdoren gjatë këshillimit mund të shkarkohen këtu.