ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на новиот Закон за управување со движење на предметите (работење на работното тело)“ (Demo)