Онлајн советување на тема: „Кривични дела против здравјето на луѓето“ 11 април 2022 година, ZOOM платформа (Demo)