Почетна

IMG_5425 (004)

(Македонски) КХВ И AКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ ОДРЖАА ОБУКА НА ТЕМА:„СПЕЦИФИКИ НА УПРАВНИТЕ ПОСТАПКИ ВО ОБЛАСТА НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ ОД АСПЕКТ НА УПРАВНОТО СУДСТВО И ЗНАЧЕЊЕТО НА ГРАЃАНСКОТО СУДСТВО ЗА КОРПОРАТИВНА И АКЦИОНЕРСКА ПРАВДА“

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

logo_asjo_news_mk

(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Специфики на управните постапки во областа на пазарот на капитал од аспект на управното судство и значењето на граѓанското судство за корпоративна и акционерска правда “

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.