Почетна

logo_asjo_news_mk

(Македонски) Советување на тема „Споредбено право на државите од Западен Балкан, државите членки на ЕУ и од најпознатите правни системи во однос на изврсувањето врз подвижни предмети и права спрема државата и нејзините органи”

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.

Untitled

(Македонски) Десеттиот Форум за владеење на правото за Југоисточна Европа отворен во Сараево: Истражување на влијанието на современите технологии врз владеење на правото (10-11 ноември 2023 година, Сараево)

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.