Заменик директорот на Академијата за судии и јавни обвинители, судија Илир Исени, присуствуваше на промоција на научниот труд „Правни аспекти на употребата на јазиците во Република Северна Македонија“ (Demo)

Më 31 mars 2022, me rastin e Ditës së Gjyqësisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Akademisë dhe Agjencisë për zbatimin e gjuhës të Republikës së Maqedonisë së Veriut, zëvendësdrejtori i Akademisë, gjykatësi Ilir Iseni, mori pjesë në promovimin e punimit shkencore të autorëve prof. D-r Ylber Sela dhe m-r Llazo Matovski, në organizim të Agjencisë për zbatimin e gjuhës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Fakultetit Juridik të Universitetit të Evropës Juglindore.