Zëvendësdrejtori i Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik, gjykatësi Ilir Iseni, mori pjesë në promovimin e punimit shkencor “Aspektet juridike të përdorimit të gjuhëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut”

Më 31 mars 2022, me rastin e Ditës së Gjyqësisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Akademisë dhe Agjencisë për zbatimin e gjuhës të Republikës së Maqedonisë së Veriut, zëvendësdrejtori i Akademisë, gjykatësi Ilir Iseni, mori pjesë në promovimin e punimit shkencore të autorëve prof. D-r Ylber Sela dhe m-r Llazo Matovski, në organizim të Agjencisë për zbatimin e gjuhës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Fakultetit Juridik të Universitetit të Evropës Juglindore.