Заменик директорот на Академијата за судии и јавни обвинители, судија Илир Исени, присуствуваше на промоција на научниот труд „Правни аспекти на употребата на јазиците во Република Северна Македонија“ (Demo)