,,Специјализиран курс за меѓународна соработка за судии и јавни обвинители’’ (Demo)