СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Отповикување на договор за дар и договор за отстапување на имот за време на живот“ (Demo)

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik „Pavel Shatev“ organizon këshillim online me temë: ,,Revokimi i kontratës për dhuratë dhe kontratës për tërheqjen e pronës gjatë jetës” që do të mbahet më 9 nëntor 2021 (e martë) në Platformën ZOOM, me fillim nga ora 11:00.

 

Këshillimi është dedikuar për gjykatësit të sektorit civil nga të gjitha zonat e apelit.

 

Ligjërues në këshillim do të jenë: d-r Ali Aliu, gjykatës në Gjykatën e apelit Gostivar, dhe znj. Marija Kokaroska, Avokat.

Për më shumë informacione, Ju lutemi kontaktoni në e-mail adresën e personit përgjegjës për organizimin: Gordana.Lazarevska@jpacademy.gov.mk, ose në tel. 02/2401-578.

Agjendën sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund ta shkarkoni këtu.