СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Отповикување на договор за дар и договор за отстапување на имот за време на живот“ (Demo)