(мкд) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Kонфискација на имот и одземање предмети, постапувањето со одземен имот по правосилни кривични и прекршочни пресуди“

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.