Këshillim në temë: “Arkivimi i lëndëve”

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev” organizon këshillim online në temë: “Arkivimi i lëndëve”, që është paraparë të mbahet me datë 6 korrik (e martë) 2021, nëpërmjet ueb platformës së Akademisë – e titulluar si LMS/E-të mësuarit, me fillim në ora 11:00.

Këshillimi është dedikuar për bashkëpuntorët profesional të cilët punojnë në arkivimin e lëndëve nga të gjithë zonat e apeleve.

Ligjërues gjatë këshillimit do të jenë z-nja. Suzana Varnalieva, administrator gjyqësor në Gjykatën themelore të Velesit dhe z. Cevtanço Todorovski, bashkëpuntor në Njësinë për mbrojtje, evidentim dhe mbykqyrje profesionale në Arkivin shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut – Njësia rajonale Veles.

Agjendën konform së cilës do të mbahet këshillimi mund ta merrni këtu.

Për informacione plotësuese mund të drejtoheni në e-mail adresën: Ivana.Milanovik@jpacademy.gov.mk ose në numrin telefonik 02/2401-572.