KËSHILLIM ONLINE me temë: ,,Organizimi i punës, stresit, profesionit dhe menaxhimi i kohës”

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev” organizon këshillim online me temë: ,,Organizimi i punës, stresit, profesionit dhe menaxhimi i kohës”, që do të mbahet me 12 tetor 2021 (e martë) në platformën ZOOM, duke filluar nga ora 11:00.

 

Këshillimi është organizuar për të gjithë administratorët gjyqësor dhe prokurorial nga të gjitha zonat e apelit.

 

Ligjërues në këshillimin do të jetë d-r Pavlina Jankullovska, prokuror publik në Prokurorinë themelore në Manastir (në pension).

 

Për më shumë informacione në lidhje me këshillimin, Ju lutemi kontraktoni në e-mail adresën në vijim: Ivana.Milanovik@jpacademy.gov.mk.

 

Agjenda sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund të shkarkohet këtu.

 

Materialet e punës që do të përdoren gjatë këshillimit mund të shkarkohen këtu.