ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Материјално, финансиско и канцелариско работење“ (Demo)

            Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik Pavel Shatev organizon këshillim online me temë: „Puna materiale, financiare dhe në zyrë“, e cila do të mbahet më 26 nëntor 2021 (e premte) në platformën ZOOM, me fillim nga ora 11:00.

            Këshillimi është dedikuar për kontabilistët dhe arkëtarët nga të gjitha gjykatat dhe prokuroritë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

            Ligjërues në këshillim do të jenë: z. Branislav Gulev i z-nj. Blerta Ganiu nga Enti shtetëror i revizionit.

            Agjendën sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund ta shkarkoni këtu.

            Për më shumë informacione në lidhje me këshillimin, Ju lutemi të drejtoheni në e-mail adresën e personit përgjegjës për organizimin e këshillimit: Ivana.Milanovik@jpacademy.gov.mk ose në tel. 02/2401-572.