ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Материјално, финансиско и канцелариско работење“ (Demo)