Oнлајн советување на тема: „Дискриминација и Мобинг на работното место“ (Demo)

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavell Shatev” organizon këshillim online me temë: “Diskriminimi dhe ngacmimi (mobingu) në vendin e punës”, i cili do të mbahet më 07.03.2022 (e hënë)platformën ZOOM, me fillim nga ora 11:00.

Këshillimi është dedikuar për anëtarët e Këshillit të shërbimit gjyqësor, administratorët e gjykatave, drejtuesit dhe nëpunësit gjyqësorë nga të gjitha zonat e apelit.

Ligjërues në këshillim do të jenë znj. Suzana Varnalieva nga Gjykata Themelore Veles dhe znj. Lidija Tanevska Jadrovska nga Gjykata Supreme e Repulikës së Maqedonisë së Veriut.

Për informata shtesë, Ju lutemi kontaktoni personin nga Akademia që është përgjegjës për organizimin dhe atë në e-mail adresën: Ivana.Milanovik@jpacademy.gov.mk.

Agjenda sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm:

Agjenda – 07.03.2022