Oбука на тема :ЗАКОНИТОСТ НА ПРИТВОРОТ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРИТВОРЕНИ ЛИЦА 6 декември 2021 (Demo)

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik në bashkëpunim dhe me mbështetjen financiare të Këshillit të Evropës, organizon trajnim me temë: “Ligjshmëria e paraburgimit dhe garantimi i sigurisë procedurale për të paraburgosurit – Neni 5 i KEDNJ”, i cili do të mbahet më 6 dhjetor 2021 (e hënë), në ambientet e Akademisë, Lamella 1, me fillim nga ora 10:00.

Trajnimi është dedikuar për gjykatës dhe prokurorë publik nga të gjitha zonat e apelit.

Me fjalim përshëndetës trajnimin do ta hapin prof. D-r. Natasha Gaber Damjanovska, drejtoresha e Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik, dhe znj. Lejla Dervishagiç, udhëheqëse për punë operative, Zyra programore e Këshillit të Evropës në Shkup.

Programi sipas të cilit do të zhvillohet trajnimi mund të shkarkohet këtu.