Oбука на тема :ЗАКОНИТОСТ НА ПРИТВОРОТ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРИТВОРЕНИ ЛИЦА 6 декември 2021 (Demo)