Обука на тема: Спорови кои произлегуваат од обезбедување на побарувањата за заложно право (Demo)

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik organizon trajnimin me temë: “Konteste që lindin nga sigurimi i kërkesave me të drejtën e pengut”, që do të mbahet më 15 dhjetor 2021 (e mërkurë) dhe do të realizohet nëpërmjet platformës ZOOM.

Trajnimi është dedikuar për gjykatës, prokurorë publikë dhe bashkëpunëtorë profesional nga të gjitha zonat e apelit.

Ligjërues në trajnim do të jenë: m-r Aleksandar Shopov, gjykatës në Gjykatën themelore Veles dhe m-r Marjan Kocevski, noter.

Për më shumë informata lidhur me trajnimin dhe mënyrën e kyçjes, ju lutemi kontaktoni në adresën elektronike: mamudije.ibraimi@jpacademy.gov.mk ose në tel 02/2401-569.

 

Agjenda sipas së cilës do të zhvillohet trajnimi mund të shkarkohet këtu.