ОБУКА на тема „Даночно затајување и даночни измами“ (Demo)

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev” konform Katalogut për trajnime për vitin 2021 organizon trajnim online me temë: “Evazioni tatimor dhe mashtrimi tatimor”. Ky trajnim është dedikuar për gjykatësit, prokurorët publik dhe bashkëpuntorët profesional nga të gjithë zonat e apeleve. Trajnimi është paraparë që të mbahet me datë 7 korrik (e mërkurë) 2021, nëpërmjet ueb platformës së Akademisë.

Ligjërues të trajnimit do të jenë z. Kirill Temelkov, këshilltar i Drejtorit në Drejtorinë e policisë financiare, dhe z. Ermon Neziri, prokuror publik në Prokurorinë publike themelore Shkup.

Programin konform të cilit do të mbahet trajnimi mund ta merrni këtu.

Instrukcionet dhe linku për qasje në platformën u janë dërguar të gjithë të paraqiturve për trajnimin.