Форум на тема: Далечинските судења во модерното правосудство- предизвици и можности во Република Северна Македонија (Demo)

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik dhe Instituti për Iniciativa Ligjore për Evropën Qendrore dhe Lindore (CEELI Institute) organizojnë forum diskutimi “Gjykimet në largësi në jurisprudencën moderne – sfidat dhe mundësit në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, në të cilën do të promovohen dhe diskutohen udhëzimet praktike për gjykimet në largësi në Evropën Qëndrore dhe Lindore.

Ngjarja do të mbahet më 4 mars 2022 (e premte) në hapësirat e Akademisë, si dhe nëpërmjet ZOOM platformës, me fillim nga ora 09:30.

Qëllimi kryesor i ngjarjes është prezentimi i Udhëzimeve praktike për gjykimet në largësi dhe nxitja e dialogut ndërmjet praktikuesve ligjor dhe kreatorëve të politikave, me qëllim përforcimi i procesit të digjitalizimit të jurisprudencës në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Për Informata plotësues, Ju lutemi kontaktoni personin nga Akademia që është përgjegjës për organizimin e ngjarjes dhe atë në e-mail adresën: Sonja.Mojsoska@jpacademy.gov.mk ose në nr. e tel. 02/2401-568.

Agjenda sipas së cilës do të zhvillohet ngjarja mund të shkarkohet në linkun në vijim:

Agjenda – 04.03.2022