(мкд) ЕПИ, АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ, КОМОРАТА НА МЕДИЈАТОРИ И ХОЛАНДСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА МЕДИЈАТОРИ ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.