ДИСКУСИЈА: МЕДИЈАЦИЈАТА Е ПОВЕЌЕ ОД СУДОВИ И АДВОКАТИ, ТAA Е КУЛТУРА КОЈА БРЗО СЕ РАЗВИВА ВО ЗЕМЈАВА (Demo)