Директорката на Академијата, проф. д-р Наташа Габер Дамјановска со свое излагање учествуваше во одбележувањето на 25 годишнината на Инструментот на Европската комисија ТAIEX (Demo)

Një nga instrumentet më të suksesshme të Komisionit Evropian, TAIEX, në dhjetor 2021 festoi 25 vjet ekzistencë. Për këtë qëllim u organizua një fushatë për shënimin e këtij jubileu.

Përkatësisht, TAIEX që nga ekzistenca e tij deri më sot ka mbështetur më shumë se 90 vende partnere duke mobilizuar mbi 40,000 ekspertë në mbi 26,000 ngjarje. TAIEX punon shumë shpejt në projektimin dhe ofrimin e seminareve posaçërisht të  projektuara, misioneve të ekspertëve dhe udhëtimeve studimore.

Me këtë rast, nga ana e TAIEX-it u realizuan video të shkurtra, të cilat janë dëshmi e përvojave me projekte të realizuara me sukses në kuadër të TAIEX, me mbështetjen e të cilave është formuar një kuadër ligjor, janë zbatuar akte ligjore, apo janë krijuar praktika të mira apo aktivitete të tjera në të cilat administrata e Maqedonisë së Veriut ka përvoja pozitive, të cilat kanë ndodhur gjatë gjithë viteve të përdorimit të këtij instrumenti.

Për këtë qëllim, me fjalim u paraqit edhe drejtori i Akademisë për gjyktës dhe prokurorë publik, prof. d-r. Natasha Gaber Damjanovska, e cila theksoi se Akademia dhe instrumenti TAIEX janë partnerë afatgjatë të cilët me sukses kanë marrë pjesë në përmirësimin e jurisprudencës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përmes organizimit të ngjarjeve edukative që zakonisht janë të fokusuara në të drejtën e BE-së dhe të drejtën ndërkombëtare.

Videon e plotë mund ta shkarkoni në linkun e mëposhtëm:

TAIEX moving forward together with EU expertise

https://vimeo.com/639430303