Директорката на Академијата, проф. д-р Наташа Габер Дамјановска со свое излагање учествуваше во одбележувањето на 25 годишнината на Инструментот на Европската комисија ТAIEX (Demo)