(мкд) Академијата за судии и јавни обвинители и ИПА Проектот ,,Поддршка на реформите во правосудниот сектор’’ реализира советување за успешно менаџирање-раководство, комуникација и нови конкретни менаџерски и административни задачи, 24-25 август 2020 година

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.