ТРКАЛЕЗНА МАСА на тема: „Заштита на децата странци во миграциски движења низ Република Северна Македонија“ (Demo)