KËSHILLIM ONLINE me temë: “Jurisprudenca dhe të drejtat themelore”

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publikë Pavel Shatev organizon këshillim online me temë: “Jurisprudenca dhe të drejtat themelore”, e cila do të mbahet më 02.12.2021 (e enjte) në platformën ZOOM, me fillim nga ora 11:00.

Këshillimi është dedikuar për gjykatës dhe prokurorë publik nga të gjitha zonat e apelit.

Ligjërues në këshillim do të jenë znj. Anita Boshkovska,  gjykatëse në Gjykatën e apelit Shkup dhe prof. Dr. Goran Iliq, Dekan i fakultetit Juridik në Universitetin “Shën  Kliment  Ohridski” – Manastir.

Për më shumë informacione, ju lutemi kontaktoni nëpërmjet e-mailit me personin përgjegjës për organizimin e këshillimit: Gordana.Lazarevska@jpacademy.gov.mk ose në numrin e telefonit 02/2401-578.

Agjenda sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund të shkarkohet këtu.