СОВЕТУВАЊЕ на тема „Односи со јавноста“ (Demo)

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik „Pavel Shatev“ sipas Katalogut të trajnimeve për vitin 2021, organizon këshillim online me temë: „Marrëdhëniet me publikun” që do të mbahet më 17 nëntor (e mërkurë) 2021, përmes platformës ZOOM.

Këshillimi është dedikuar për gjykatës, prokurorë publik dhe bashkëpuntorë profesional.

Ligjërues në këshillim do të jenë: d-r Jasna Baqovska-Nediç, profesor inordinar në Fakultetin juridik „Justiniani i Parë” në Shkup dhe z-nj Elizabeta Nedanovska, këshilltar i pavarur prokurorial për marëdhënie me publikun në Prokurorinë publike të RMV-së.

Agjendën sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund ta shkarkoni këtu.

Materialet e punës që do të përdoren gjatë këshillimit mund të shkarkohen këtu.

Për informata shtesë mund të kontaktoni në e-mail adresën: Natasa.Bastovanska@jpacademy.gov.mk ose në tel. 02/ 2401-565.