(мкд) Потпишан меморандум за соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители, Државниот совет за превенција на детското престапништво и Комората на медијатори на Република Северна Македонија

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.