Потпишан меморандум за соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители, Државниот совет за превенција на детското престапништво и Комората на медијатори на Република Северна Македонија (Demo)