МОНОГРАФИЈА И ВИДЕО Академија за судии и јавни обвинители 15 години професионални обуки во правосудството (Demo)

Me rastin e shënimit të 15-vjetorit të ekzistimit, Akademia botoi për herë të parë një monografi të mrekullueshme e cila trajtoi shkurtimisht momentet më të rëndësishme të zhvillimit të saj institucional.

 

Qëllimi i kësaj monografie është afrimi i Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik deri te të gjithë ata që do të jenë kuriozë dhe do të hapin monografinë.

 

Sigurisht, Akademia ka arritur shumë suksese në 15 vitet e fundit, por ne nuk mund t’i vendosnim të gjitha në vetëm disa faqe.

 

Për të parë monografinë klikoni në linkun e mëposhtëm.

 

Ne kemi krijuar një video të shkurtër që flet për fillimet tona dhe të njejtën mund ta shikoni në linkun e mëposhtëm:

 

Shumë falëmnderime për të gjithë ata pa të cilët sot kjo video dhe kjo monografi nuk do të ishte në dispozicionin tuaj.

 

Sinqerisht besojmë se do të jemi në gjendje të mbajmë vëmendjen tuaj.

 

Me respekt,

 

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev”