INFORMACION Për programet arsimore akademike për vitin 2022 të financuara nga Ministria e Tregtisë e Republikës Popullore të Kinës

Në kuadër të bashkëpunimit bilateral me Republikën Popullore të Kinës, është siguruar mundësia që përfaqësues nga Republika e Maqedonisë së Veriut të marrin pjesë në programet arsimore akademike, të cilat zbatohen nga institucionet e arsimit të lartë të Republikës Popullore të Kinës.

Për të zbatuar Iniciativën e zhvillimit global të presidentit Si Gjinping, Ministria e tregtisë e Republikës Popullore të Kinës po ofron mbështetje financiare për disa programe arsimore akademike për vitin 2022.

Informacionet për procesin e regjistrimit, si dhe një përshkrim të detajuar të programeve, metoda e aplikimit, personat e kontaktit që mund të kontaktohen për programin përkatës, si dhe informacione të tjera përkatëse mund të gjeni në linkun: https://www.china-aibo.cn/en/info/1005/1283.htm.

Aplikimi kryhet në mënyrë elektronike, në përputhje me informacionin e dhënë për programin specifik në linkun e mësipërm, por është e nevojshme që paraprakisht dokumentet e aplikimit të dorëzohen në Ambasadën e Republikës Popullore të Kinës në Shkup në adresën e mëposhtme të emailit: mk@mofcom.gov.cn, jo më vonë se 10 maj 2022.

Për të gjitha informatat shtesë mund të kontaktoni Sekretariatin për çështje Evropiane në këto kontakte: Sofçe Krstiq, tel.070/409-525 dhe Semir Veli në tel.077/947-005.