EJTN webinar на тема: Пристап до правда во времиња на пандемија (Demo)