Директорот на Академијата проф. д-р Наташа Габер Дамјановска одржа работен состанок со претставници на ДЦАФ – Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор (Demo)

Më 14 korrik 2021 në hapësirat e Akademisë, drejtori i Akademisë Prof. d-r Natasha Gaber Damjanovska realizoi një takim pune me z. Mark Remilar, menaxher i programit në DCAF.

Takimi i punës është pjesë e aktiviteteve që implementohen në kuadër të bashkëpunimit midis Akademisë dhe DCAF në Programin për reformat në sektorin e zbulimit dhe sigurisë në Maqedoninë e Veriut. Në këtë takim u diskutua për vazhdimin e bashkëpunimit midis Akademisë dhe DCAF, si dhe për aktivitetet e ardhme të përbashkëta.

Gjegjësisht, në kuadër të bashkëpunimit, në platformën LMS të Akademisë, u postua trajnimi ,,Zbatimi i masave për përgjimin e komunikimeve”, i përbërë nga modulet në vijim:

  1. Parimet dhe standartet ndërkombëtare për zbatimin e masave për përgjimin e komunikimeve,
  2. Zbatimi i masave për përgjimin e komunikimeve për qëllime të procedurës penale,
  3. Kontrolli dhe mbikqyrja mbi zbatimin e masave për përgjimin e komunikimeve.

Drejtori i Akademisë falënderoi për realizimin e suksesshëm të të gjitha aktiviteteve të deritanishme të projektit dhe shprehu gatishmëri për pjesëmarrje të mëtejshme në aktivitete që do të nënkuptojnë përmirësimin e sistemit gjyqësor të Maqedonisë së Veriut.