Drejtori i Akademisë prof. D-r. Natasha Gaber Damjanovska mori pjesë në ceremoninë solemne me rastin e dorëzimit të IADLEST – Certifikata për Akreditim Ndërkombëtar të Qendrës për trajnim policor

Me ftesë të ndihmës ministrit të Qendrës për trajnim pranë Ministrisë së punëve të brendshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Goce Baçanov, drejtori i Akademisë, prof. D-r. Natasha Gaber Damjanovska mori pjesë në ceremoninë solemne me rastin e dorëzimit të IADLEST – Certifikata për Akreditim Ndërkombëtar të Qendrës për trajnim policor e cila u mbajt më 30 mars 2022 në Qendrën për trajnim policor në Idrizovë.

Prania e drejtorit të Akademisë, prof. Dr. Gaber Damjanovska në këtë ceremoni konfirmoi bashkëpunimin e vendosur me sukses ndërmjet Akademisë dhe Qendrës për trajnim policor, i cili është veçanërisht i rëndësishëm për realizimin e një sërë aktivitetesh të rëndësishme për avancimin e sistemit të drejtësisë në Maqedoninë e Veriut.