Директорката на Академијата, проф. д-р Наташа Габер Дамјановска и заменик директорот на Академијата, судија Илир Исени остварија работни посети на Државниот Универзитет во Тетово и Универзитетот на Југоисточна Европа (Demo)

Sot (19 maj 2022), drejtoresha e Akademisë, prof. d-r. Natasha Gaber Damjanovska dhe zëvendësdrejtori i Akademisë, gjykatësi Ilir Iseni, realizuan vizita pune në Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe në Universitetin e Evropës Juglindore.

Qëllimi i këtyre vizitave të punës ishte në drejtim të thellimit të bashkëpunimit ndërmjet Akademisë dhe dy universiteteve, gjatë së cilës u shqyrtuan mundësitë për realizimin e aktiviteteve të përbashkëta në të ardhmen, veçanërisht me fakultetet juridike pranë këtyre universiteteve.